Mark- och Trädgårdsarbete i Skellefteå Kommun

Vi kan erbjuda dom flesta sorters jobb på och runt din gård. Vi kan såklart också hjälpa dig med bygget av din altan.

  • Stenarbeten och plattläggning
  • Dikesgrävning eller dränering
  • Häcklippning, beskärning eller röjning
  • Återställande av gräsmattor vid infarter